Ερωτήσεις εξάσκησης με ραβδόγραμμα για το CLAT 2021

1
Ερωτήσεις εξάσκησης με ραβδόγραμμα για το CLAT 2021

Πέρασμα 1

Δίνεται παρακάτω το γράφημα ράβδου στοιβαγμένο που αντιπροσωπεύει την πώληση των διαφορετικών παιχνίδι σετ από δύο Μέγιστη, Παιχνίδι Μάρτσε Κανπούρσε δύο συνεχόμεναuθετική χρόνια. , Αναλύστε τις πληροφορίες που δίνονταιn παρακάτω και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

 • 41 χιλιάδες

 • 33 χιλιάδες

 • 43 χιλιάδες

 • 39 χιλιάδες

 • 105,88%

 • 106,87%

 • 104,78%

 • 104,88%

 • Αν αναμένεται ότι οι πωλήσεις του καρόμθα αυξηθεί κατά 25% από 1995να 2016και τις πωλήσεις του Λούντοwiθα αυξηθεί κατά 30% από 1995να 2016και τις πωλήσεις κάθε άλλουσετ χρώματοςθα μειωθεί κατά 10% για αυτήν την περίοδο; τότε πόσοι σετ χρώματοςθα βe πωλούνται σε 2016? (Αν οι προσδοκίες πραγματοποιηθούν)

 • Για πόσα χρόνια ο μέσος όρος των ετήσιων πωλήσεων του κινέζικα πούλιαγια τη δεδομένη περίοδο είναι μικρότερη από τις πωλήσεις του Λούντοσε κάποιο από το δεδομένο έτος;

Πέρασμα 2

Δίνεται παρακάτω το ραβδωτό γράφημα που δείχνει την παραγωγή των στυλό (σε λαχ τόνους)από τους Cello, Natraj και Montek από τη χρονιά 1991να 1995. Μελετήστε το γράφημα και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

 • Ποια είναι η αναλογία τωνμέση παραγωγή βιολοντσέλου την περίοδο 1993-1995προς τομέση παραγωγή του Natrajτην ίδια περίοδο;

 • 1:1

 • 15:17

 • 23:25

 • 27:29

Schreibe einen Kommentar