Δείγμα χαρτιού γραμμικού γραφήματος για CLAT 2021 Quantitative Techniques

2
Δείγμα χαρτιού γραμμικού γραφήματος για CLAT 2021 Quantitative Techniques

Δείγμα χαρτιού γραμμικού γραφήματος για CLAT 2020 Quantitative Techniques

Ερώτηση 1: Τα δεδομένα για το δίνεται η κατανάλωση Τσάι και Καφέ από το 1990 έως το 2020 σε εκατομμύρια τόνους. Διαβάστε προσεκτικά το γράφημα και απαντήστε ανάλογα στις ερωτήσεις.

  • 74%, 77%(β) 84%, 87%  (γ) 85%, 77%  (δ) 74% , 88%,

Ερώτηση 2: Έχει δοθεί ο αριθμός φοιτητών από διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα που εισήχθησαν σε Νομικές σχολές από το 1992-1998. Απαντήστε στις ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα μόνο.

2.1 Το 1994 ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών με επιστημονικό υπόβαθρο που γίνονται δεκτοί στις ΝΟΜΙΚΕΣ Σχολές;

(ένα), 20%, (β) 26%,(γ) 23%, (δ) 27%

2.2, Ποια χρονιά ο αριθμός των μαθητών έφτασε τους 250;

(α) 1993, (β) 1994, (γ) 1995  (δ) 1996

2.3 Σε ποιο έτος ποσοστιαία αύξηση,σε,ο, ο αριθμός των μαθητών είναι ο μεγαλύτερος;

(ένα) , 1993  (β) 1995  (γ) 1996  (δ) 1998

2.4 Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών τεχνών και εμπορίου μαζί σε σχέση με,ο,συνολικός αριθμός μαθητών το έτος 1996;

(α) 65%, (β) 75%    (γ) 55%    (δ) 77%

2.5, Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών τεχνών και εμπορίου μαζί σε σχέση με​ το συνολικός αριθμός μαθητών;

(α) 76%   (β) 67%    (γ) 75%    (δ) 65%

Απαντήσεις και λύσεις:

Λύση:Αυτό είναι α απλή ερώτηση με βάση την παρατήρηση που δεν χρειάζεται κανέναν υπολογισμό. απλά εστιάστε στα σημεία όπου η κατανάλωση τσαγιού (μπλε κουκκίδα) είναι πάνω από τον καφέ (πορτοκαλί κουκκίδα)

Λύση: Αλλαγή στην κατανάλωση από το 1995 έως το 2020. απλά κάντε ευθύ υπολογισμό ποσοστού για την απάντηση. Μην μπερδεύεστε με τις ανακατεμένες απαντήσεις και των δύο εμπορευμάτων.

Ποσοστιαία μεταβολή στην κατανάλωση τσαγιού = (35 – 19) *100 / 19 = 84,77 %

Ποσοστιαία μεταβολή στην κατανάλωση καφέ= (15 – 23)*100 / 15 = 86,6667%

Και οι δύο απαντήσεις μαζί θα δώσουν την επιλογή β ως απάντηση.

Λύση: Για το η υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση στην κατανάλωση τσαγιού και καφέ μαζί, προσθέστε την ετήσια κατανάλωση και των δύο και στη συνέχεια υπολογίστε​ το ετήσια ποσοστιαία αύξηση.

Μπορείτε να γράψετε το άθροισμα και των δύο απευθείας στο ίδιο το γράφημα, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν το χάσετε.

Ετος

Τσάι

Καφές

Άθροισμα και των δύο

Ποσοστιαία Αλλαγή

1990

20

23

43

1995

19

15

34

-21%

2000

23

19

42

24%

2005

22

27

49

17%

2010

25

29

54

10%

2015

27

32

59

9%

2020

35

28

63

7%

Πίνακας 1 1

Από το τραπέζι,, μπορείς να δεις,ο,Η υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή είναι το 2000

Λύση: ΕΝΑκέρδος ένα παρατήρησηβασισμένη στην ερώτηση, μετρήστε πόσες φορές τόσο το τσάι όσο και ο καφές είδαν μείωση στην κατανάλωση και αυτή είναι η απάντησή σας. ΑυτήνΗ πτώση στο τσάι συνέβη δύο φορές: 1995 & 2005 και​​ α Η μείωση της κατανάλωσης καφέ συνέβη δύο φορές το 1995 και το 2020. Επομένως, η απάντηση είναι 4.

Λύση: Υψηλότερη κατανάλωσηανά έτος από οποιοδήποτε εμπόρευμα (δεν έχει σημασία το τσάι ή ο καφές του) = 35

Συνολική υψηλότερη κατανάλωση = 35+28 = 63

Αναλογία = 35 / 63 = 5/9

Σημείωση: Αν διαβάσετε πλήρως την ερώτηση 2, θα δείτε ότι η ερώτηση είναι υπολογισμόςεντατική (άθροισμα και ποσοστά με διαφορετικές συνθήκες), επομένως συνιστάται να σε, τουλάχιστον συνοψίζω το συνολικός αριθμός μαθητών και ταυτόχρονα να υπολογίσετε ποσοστό με την ερώτηση.

Ένας πίνακας με όλους τους υπολογισμούς δίνεται παρακάτω για αναφορά. Όλοι οι υπολογισμοί βασίζονται μόνο σε αυτόν τον πίνακα.

Ετος

Τέχνες

Εμπόριο

Επιστήμη

Συνολικός αριθμός μαθητών

Ποσοστό Ανάπτυξης

1992

50

70

30

150

1993

65

95

40

200

33%

1994

70

90

55

215

8%

1995

85

115

50

250

16%

1996

90

135

75

300

20%

1997

110

130

85

325

8%

1998

125

165

105

395

22%

Συνολικός αριθμός μαθητών (κατά ροή)

595

800

440

1835

Πίνακας 2 1

2.1 Απάντηση: (β) 26%

Λύση: Αριθμός φοιτητών νομικής με επιστημονικό υπόβαθρο το 1994 = 55

Συνολικός αριθμός μαθητών το 1994 = 215

Ποσοστό φοιτητών φυσικών επιστημών το 1994 = 55 * 100 /215 = 25,58% ≈ 26%,

Σημείωση: Υπάρχει αrΚλείστε τις εν λόγω επιλογές, επομένως θα πρέπει να κάνετε​​ το ολόκληρος ο υπολογισμός, χρησιμοποιώντας κόλπα μπορεί να κάνει την απάντηση λάθος.

2.2 Απάντηση: (γ) 1995

Λύση: Ερώτηση βάσει παρατήρησης, θα είχατε κάνει το άθροισμα σε​​ το μόνο αρχικό στάδιο.

Σύνολο = Σπουδαστές Τεχνών + Εμπορίου+ Επιστήμης,

85+115+50 = 250

2.3 Απάντηση: (α) 1993

Λύση: Για αυτή την ερώτηση,θα χρειαστεί να ανατρέξετε στον πίνακα 2.1 καθώς θα χρειαστείτε τον υπολογισμό του​ το συνολικός αριθμός μαθητών για όλο το έτος με ποσοστά wrt to​​ το προηγούμενο έτος όπως είναι αυτό α συγκριτική ερώτηση.

2.4 Απάντηση: (β) 75%

Λύση: Αριθμός φοιτητών Τεχνών το 1996 = 90

,Αριθμός Εμπορίου φοιτητής προϋπηρεσίας το 1996 = 135

,Άθροισμα Τεχνών και Εμπορίου Ιστορικό Μαθητής = 90 + 135 = 225

,Συνολικός αριθμός μαθητών το 1996 = 300

Ποσοστό φοιτητών Τεχνών και Εμπορίου το 1996 = 225*100/300 = 75%

2.5 Απάντηση: (α) 76%

Λύση:Παρόμοια με την προηγούμενη ερώτηση, προσθέστε τον αριθμό των φοιτητών τόσο των τεχνών όσο και του εμπορικού υπόβαθρου και υπολογίστε το ποσοστό wrt στον συνολικό αριθμό μαθητών ανά τα έτη.

Για τον υπολογισμό ανατρέξτε στον πίνακα 2.1.

Schreibe einen Kommentar