Αναλογία ερωτήσεων προς πρακτική για ποσοτικές τεχνικές για το CLAT 2022

2
Αναλογία ερωτήσεων προς πρακτική για ποσοτικές τεχνικές για το CLAT 2022

Αναλογία ερωτήσεων προς πρακτική για ποσοτικές τεχνικές του CLAT 2020

  • Ο Garima πραγματοποίησε μια έρευνα και παρατηρήθηκε ότι, η αναλογία των αρσενικών, Φοιτητές, σε μαθήτριες που λαμβάνουν στοιχειώδη εκπαίδευση είναι 7:3. Μόνο το 8% αυτών των φοιτητών επιλέγει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εάν ο συνολικός αριθμός των, Φοιτητές, στη χώρα είναι 30000, υπολογίστε το αρ. φοιτητών που επέλεξαν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  • Η Arti διένειμε ένα ποσό Rs. 20000, μεταξύ Hema, Rekha, Jaya και Sushma σε αναλογία 2:3:7:5. Πόσα περισσότερα χρήματα πρέπει να δοθούν στο Hema ώστε το Hema και το Sushma να έχουν ίσο ποσό;

  • Από ένα μαγικό ξύλινο κουτί, βγαίνουν τυχαία δύο μαγικά τετράγωνα με αριθμούς που αναφέρονται σε αυτό. Και οι δύο αριθμοί είναι, σε αναλογία 1:3 και ο μεγαλύτερος αριθμός είναι 27 περισσότερο από το διπλάσιο του μικρότερου αριθμού, βρείτε τον μεγαλύτερο αριθμό.

  • Η αναλογία των τιμών των γυαλιών ηλίου Rayban και Titan Eye είναι στην αναλογία 7: 2. Εάν η τιμή του Titan eye αυξηθεί κατά Rs. 1000, η ​​νέα αναλογία γίνεται 2:1. Βρείτε την αρχική τιμή του γυαλιού ηλίου Titan eye;

  • Η σύνταξη του , Οι Α, Β και Γ ηλικιωμένοι του τμήματος ΑμεΑ είναι σε αναλογία 3:5:2 και το σύνολο των συντάξεών τους είναι Rs. 300000. Αν θέλουμε ο καθένας τους να έχει ίση σύνταξη, πόση ακόμη θα πρέπει να προστεθεί στην υπάρχουσα σύνταξη του Γ;

ΚΑΝΕ ΤΟ , Ο ΙΔΙΟΣ!!!

Σε κουτί ανάμεικτου χυμού φρούτων, του IL, ο χυμός ροδιού, ο χυμός γκουάβα και ο, ο χυμός λίτσι είναι ίσοι, ποσότητες. Πόσο περισσότερο χυμό γκουάβα πρέπει να υπάρχει στο ίδιο, χαρτοκιβώτιο, για να γίνει η αναλογία 1:2:1.

Λύση με επεξήγηση:

7x + 3x = 30.000

x = 30000/10 = 3000

Επομένως όχι. μαθητών = 3x = 9000

Αριθμός φοιτητών που επιλέγουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση = (8/100)*9000

, , . = 8* 90 = 720

  • Αφήστε τα χρήματα που δίνονται στους Hema, Rekha, Jaya και Sushma να είναι 2x, 3x, 7x και 5x

2x+ 3x+ 7x+5x =, 20000

17x = 20000

x = 20000/ 17

, =, Rs. 1176,4

Χρήματα προς Hema = 2x = 2* 1176,4 = 2352,8 = Rs. 2353 (περίπου)

Χρήματα σε Sushma = 5x = 5 * 1176,4 = Rs. 5882

Ίση ποσότητα με Jaya και Sushma = (2353 + 5882)/ 2 =Rs. 4117,5

Χρήματα που πρέπει να δοθούν στο Hema = 4117,5 – 2353

, . = Rs., 1764,5

7x + 3x = 500

x = 50 ml.

Ποσότητα νερού σε Sambhar = 7*50 = 350 ml.

40:3 :: x:18

40/3 = x/18,

x = (40*18)/3

, = 240 χλμ

3x = 2x+ 27

X = 27

Μεγαλύτερος αριθμός = 3x = 3* 27 = 81

7x / (2x + 1000) = 2/1

7x = 4x + 2000

x = 2000/ 3 = Rs. 666,66 = 667 Rs, (περίπου)

Αρχική τιμή του γυαλιού ηλίου του titan eye= Rs. 666,66,

2*(5x) + 5* (4x) + 10 (2x) = 200

10x + 20x+ 20x = 200

x = 200/ 50 = 4

Αρ. Rs. 5 νομίσματα = 4x = 4* 4 = 16 νομίσματα

3x + 5x + 2x = 300.000

10x = 300000

x = 300000/10 = Rs. 30000

Υφιστάμενη σύνταξη Γ =, 2x = Rs. 60000

Ίση Σύνταξη = 300000/3 = 100000

Προς προσθήκη = 100000-60000

. = Rs. 40000

Αφού το t είναι σε αναλογία,

100/1000 = 86/x

1/10 = 86/x

x = Rs. 860

Schreibe einen Kommentar